LÆSERNE ANMELDER WEEKENDAVISEN

En tjeneste for sind og krop

ONDREJ KRALIK
weekendavisenlæser, 32 år

I en tid, hvor dagligdagens tempo øges for mange, hvor flere ting skal løses på kortere tid, og hvor man bliver bombarderet med ukritisk nyhedsindhold gennem forskellige platforme, ser jeg ekstra meget frem til fredag morgen. Her bliver det fysiske eksemplar af Weekendavisen lagt i postkassen. Dens friskhed og duft er et unikt øjeblik på dagen, og den er med til at skabe ro og fordybelse. Der er noget utrolig smukt over at læse avis, og det skal hyldes. Ud over at jeg kan se frem til weekenden efter endt arbejdsdag, så ser jeg frem til at gemme mig bag mine læsebriller, kaffe, jazzmusik i baggrunden og et eksemplar af ugens Weekendavis.

Der er noget utrolig smukt over at læse avis, og det skal hyldes.

Man kommer ind i en verden, som på mange områder både er nær og fjern fra ens egen hverdag.

Det er unikt at gemme sig bag avisen. Man kommer ind i en verden, som på mange områder både er nær og fjern fra ens egen hverdag. Hvis man har ønsker om at udvide sin viden om forskellige emner, så kan man med fordel læse Weekendavisen. Nogle af de mange fordele er: teksternes dybde, kritik og gennemgående forståelse af det skrevne.

Dette er med til at gøre indholdet ærligt, neutralt og interessant at læse. Teksternes dybde og længde er med til at give læserne en bred og samtidig dyb forståelse af indholdet. Det giver læseren den nødvendige information til at skabe egne meninger og standpunkter om et givent emne.

Det er tydeligt, at skribenterne har stor viden om det skrevne, for indholdet bliver præsenteret kritisk, med passion og ærekærhed. Netop det kritiske kommer til udtryk ved at stille de rigtige kritiske spørgsmål, men også ved ofte at præsentere detaljer, som er med til at skabe forskellige nuancer i teksternes indhold. Ofte bliver synspunkter bakket op af diverse eksperter inden for deres respektive områder, hvilket er med til at øge seriøsiteten og kvaliteten af teksterne.

Det er ikke til at tage fejl af skribenternes passion for deres individuelle fagområder. Passionen kommer til udtryk gennem deres pen, og man mærker som læser øjeblikkeligt, at skribenten har noget på hjerte. I takt med de mange gøremål, man har i løbet af ugen, så skal avisen være et mentalt frirum, som kan flytte ens overbevisninger og være med til at skabe en sund debat i hjemmet, i privaten og i det offentlige. Med andre ord, hvad end man foretager sig, skal det gøres ordentligt. Weekendavisen er ordentlig. Endda mere til.

Ud over at være en avis med høj kvalitet, er designet og layoutet på avisen med til at gøre læseoplevelsen god. Når man læser den åbne avis, er den med til at signalere, at ro og fordybelse er i højsædet hos læseren. At mærke og holde avisen er yderligere med til at forstærke oplevelsen. Som læser føler man, at man har noget håndgribeligt at tage sig til. Dette er særdeles vigtigt i en verden under konstant forandring, hvor det hele en gang imellem kan virke uhåndgribeligt. Med fare for at lyde overvældet, så er en ting sikker: at læse Weekendavisen er fordybelse, ro og en tjeneste, man gør sit sind og sin krop.

God læselyst. 

Læs de andre læseres anmeldelser